Strålningsmönster

Det är svårt att representera en tredimensionellt form på en två tvådimensionell plan. Man skulle kunna skära den horisontellt och vertikalt. Den horisontella planen är känt som H-plan och det vertikala som E-plan. En sådan representation påminner oss strålningsmönster för elektromagnetiska vågor där den ena rör sig horisontellt och den andra uppåt och neråt.

Bild 1: Isotrop antenn i tredimensionell format

I en tvådimensionell plan kan E och H plan representeras med inre cirklar som representerar ändringar i signalernas styrka.

Bild 2: Isotropantenn i tvådimensionell format

Den svarta punkten i mitten av alla cirklar är en isotrop antenn och cirklarna markerar avståndet mellan den yttre cirkel och antennen. Värdena -5, -10, -15, -20 är precis avståndet mellan den yttre cirkel (max värdet) och antennen i centrum.