Radiovågor

Radiovågor är en form av elektromagnetisk strålning med relativt låg frekvens och lång våglängd. Dessa vågor skapas genom att elektriska laddningar oscillerar fram och tillbaka i en antenn eller en sändare. När dessa laddningar ändrar riktning skapas variationer i det elektriska och magnetiska fältet runt antennen, vilket resulterar i utsändande av radiovågor.

Bild 1: Trådlösa signaler

Användningsområde för radiovågor

Användningsområden för radiovågor är mångfaldiga och omfattar kommunikation, datanätverk, radioutsändningar, trådlös överföring av ljud och bild, radar, och mycket mer. Här är några exempel:

 • Kommunikation: Radiovågor används i radio- och TV-sändningar samt för trådlös kommunikation som mobiltelefoni.
 • Datanätverk: Wi-Fi och andra trådlösa nätverk använder radiovågor för att överföra data mellan enheter och accesspunkter.
 • Radar: Radiovågor används i radarsystem för att mäta avstånd, riktningsändringar och hastigheter hos objekt. Det används inom flygtrafikledning, väderprognoser och militära tillämpningar.
 • RFID (Radio Frequency Identification): RFID-teknik använder radiovågor för att identifiera och spåra föremål genom att sända och ta emot information från RFID-taggar.
 • Trådlösa fjärrkontroller: Många elektroniska enheter som fjärrkontroller för TV, garageportar och leksaker använder radiovågor för att kommunicera med enheter på avstånd.
 • Satellitkommunikation: Radiovågor används för att överföra signaler till och från satelliter i rymden för telekommunikation, TV-sändningar och andra globala nätverk.

Radiovågors representation

Radiovågor representeras ofta som sinusvågor i diagram och grafer. En sinusvåg är en kurva som visar hur amplituden (intensiteten) av vågen varierar över tiden. I fallet med radiovågor visar sinusvågsdiagrammet hur den elektriska spänningen eller strömmen ändras med tiden när signalen sänds genom en antenn.

Bild 2: Radiovågors representation

I ett sinusvågsdiagram kan du se följande egenskaper:

 • Amplitud: Amplituden representerar toppen av vågen och indikerar signalens styrka eller intensitet. Ju högre amplitud, desto starkare är signalen.
 • Frekvens: Frekvensen av sinusvågen mäter antalet svängningar per sekund och uttrycks i Hertz (Hz). Hög frekvens innebär korta våglängder och vice versa.
 • Våglängd: Våglängden är avståndet mellan två på varandra följande punkter i en vågcykel. Den är omvänt proportionell mot frekvensen.
 • Fas: Fasen indikerar var sinusvågens kurva börjar. Fasen är viktig när man jämför vågor eller när de samverkar.
 • Period: Perioden är tiden det tar för en våg att genomföra en fullständig svängning. Den är omvänt proportionell mot frekvensen.

RF-signaler

Radiovågor faller inom kategorin radiofrekvent strålning, som är en form av icke-joniserande strålning. Dessa vågor genereras huvudsakligen konstgjort och spelar en avgörande roll inom trådlös kommunikation. De är även kända som radiofrekvenssignaler eller RF-signaler.

Processen för att skapa en RF-signal börjar med en elektrisk växelströmssignal (AC) som initialt genereras av en sändare. Denna AC-signal skickas genom en ledare av koppar, vanligtvis en koaxialkabel. Därefter omvandlas den till en elektromagnetisk våg och sänds ut genom en antenn. Den resulterande elektromagnetiska vågen representerar RF-signalen i form av radiovågor.

En RF-signal strålar ut från antennen i ett kontinuerligt mönster, och detta mönster bestäms av flera viktiga egenskaper, inklusive våglängd, frekvens, amplitud och fas. Dessa egenskaper samverkar för att skapa den elektromagnetiska vågen. Intressant nog kan dessa signaler röra sig genom olika material och till och med genom ett vakuum.

När en RF-signal färdas genom ett vakuum, som exempelvis rymden, rör den sig med ljusets oerhört höga hastighet. Ljusets hastighet är en konstant som är ungefär 299 792 458 meter per sekund, eller 300 000 000 meter per sekund. Detta innebär att RF-signalen i vakuum reser med en hisnande hastighet, vilket har en viktig påverkan på hur dessa signaler kommunicerar över stora avstånd och genom olika miljöer.

Som ett exempel videon här nedan som förklararrRadiovågors fysikaliska egenskaper: