Radiovågor

Radiovågor omfattas inom radiofrekvent strålning (icke-joniserande strålning). Radiovågor är till större delen skapad på konstgjord väg. De används inom trådlös kommunikation och de kallas ofta radiofrekvens-signaler eller RF signaler. En RF-signal börjar som en elektrisk växelströmssignal (AC) som ursprungligen genereras av en sändare. Denna AC-signal sänds via en kopparledare (typiskt en koaxialkabel) och utstrålas ur en antenn i form av en elektromagnetisk våg. Denna elektromagnetiska våg är den RF-signalen.

Bild 1: Trådlösa signaler

Förändringar av elektronflöde i en antenn (strömflöde) ger förändringar i de elektromagnetiska fälten runt antennen. En växelström är en elektrisk ström med en magnitud och riktning som varierar cykliskt, i motsats till likström, vars riktning förblir i konstant form. AC-signalens form definieras som en sinus våg.

Bild 2: Representation av vågor

En RF-signal strålar bort från antennen i ett kontinuerligt mönster som styrs av vissa egenskaper, såsom våglängd, frekvens, amplitud och fas. Dessutom kan dessa elektromagnetiska signaler resa genom medium av olika materia, inklusive i ett perfekt vakuum. När en RF-signal reser genom ett vakuum rör den sig vid ljusets hastighet, vilket är 299 792 458 meter per sekund eller 300 000 000 meters per sekund.

Radiovågors fysikaliska egenskaper