Antenntyper

Nästan alla trådlösa system baseras på tre huvudkomponenter: en yttre antenn, en antennkabel och den produkt som tar emot signalen. Vad gäller antenner så finns olika modeller och utföranden.

De två huvudtyperna av antenner:

  • Rundstrålande antenner: Till rundstrålande antenner räknas till exempel puckantenner, magnetfotsantenner och sprötantenner.
  • Riktantenner: Det finns i huvudsak i två utföranden, yagi antenner med synliga eller inkapslade spröt eller panelantenner som i allmänhet ser ut som en låda.
 
Bild 1: Inomhus rundstrålande WIFI antenn
Dual-band 7 dBi
Bild 2: Utomhus rundstrålande puckantenn
Dual-band 3 dBi
Bild 3: Utomhus riktade panelantenn
MIMO teknik, 10 dBi

Rundstrålande antenner

Rundstrålande antenner är utformade för att utstråla runt och ge täckning i alla riktningar. De är konstruerade för att ge ett signalmönster på 360 grader vilket gör att rundstrålande antenner har fördelen att de inte behöver riktas i någon särskild riktning. De blir därmed lättare att installera.

Rundstrålande antenner är i allmänhet långa stav liknande cylindrar eller antennspröt men de kan även vara formade som antennpuckar. Rundstrålande antenner används mest inomhus. Den här typen av antenn är den vanligaste i WLAN och de levereras oftast som standard till de flesta accesspunkter.

Rundstrålande antenner sprider signalen ut från sidorna och kan därför bilda vita fläckar strax över och under antennen där mottagningen kan vara svagare. Därför är en rundstrålande antenn inte att rekommendera om man vill sprida signalen över ex. flera plan i en byggnad.

Bild 4: Rundstrålande antenner fokuserar mer åt sidorna

Riktantenner

Bild 5: Koncentrerad stråle

Riktantenner sänder och tar emot en signal från framförallt en riktning. Ett bra sätt att visualisera detta är genom att tänka på att en riktantenn fungerar ungefär som en ficklampa, en ficklampa lyser i en smal och koncentrerad stråle i den riktning som den pekar åt. Lyser du på objekt nära är strålen smal och koncentrerad, lyser du på något längre bort är det belysta området större.

På samma sätt fungerar en riktantenn, den sänder och tar emot radiosignaler från en enda riktning och ju längre bort den mottagande stationen är ju bredare blir området som täcks av radiosignalen. Riktantenner används mest utomhus.

Kan dessa antenntyper användas tillsammans? Ja det går exempelvis när flera byggnader sammanbinds i en point-to-multipoint trådlös nätverk. Den byggnaden i centrum använder en rundstrålande antenn medan de andra byggnaderna använder riktantenner.

Bild 5: Campus nätverk