Independent BSS

Independent BSS betyder att klientstationer kommunicerar med varandra utan någon AP, ett sådant nätverk är känd som AD-HOC nätverk. Namnet AD HOC kommer från latin och betyder syfte eller intention. Det är precis det som ett AD HOC nätverk är, ett nätverk med syfte att kommunicera direkt och tillfälligt.

Bild 1: IBSS topologi, ingen AP

Hur bygger man ett AD HOC nätverk? På en Windows 10-dator kan göras som följande:

 1. Starta CMD som administratör
 2. För att verifiera stöd för ad hoc nätverk exekvera: c:\> netsh wlan show drivers
 3. Sök efter ”Authentication and cipher supported in ad-hoc mode:
  • open – none
  • open – WEP 40 bit
  • open – WEP 104 bit
  • open WEP
  • WPA2 personal – CCMP
 4. För att skapa ett AD HOC nätverk exekvera:
  • c:\> netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=diginto key=Digintopass 
 5. För att starta diginto exekvera:
  • c:\> netsh wlan start hostednetwork
Bild 2: netsh vlan
 1. Ta fram kontrollpanelen och navigera fram till Network and Internet, Network Connections och välj fliken Sharing för att tillåta uppkopplingen till diginto. I/På fliken Sharing välj Allow other network users to connect through this computers Internet connection.
 2. Välj diginto och klicka på OK.
  Ett ad hoc nätverk kräver också att varje enhet ansluts till en och samma kanal. Kanalen kan väljas på konfigurationsmenyn för varje trådlöst nätverkskort. Frekvensbandet 2,4 Gigahertz använder 1, 6, eller 11 kanaler. Nu är det aktuellt IEEE 802.11n och IEEE 802.11ac som använder också 5 GHz frekvensband. Denna frekvensen stödjer fler kanaler.