WiFi Alliance

Wi-Fi Alliance, som ursprungligen heter Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA), grundades i augusti 1999. Namnet ändrades till Wi-Fi Alliance i oktober 2002.

Wi-Fi Alliance är en global, icke-professionell branschorganisation för mer än 550 medlemsföretag som ägnar sig åt att främja tillväxten av WLAN. En av Wi-Fi Allians främsta uppgifter är att marknadsföra Wi-Fi-varumärket och öka konsumentens medvetenhet om nya 802.11-tekniker när de blir tillgängliga.

Wi-Fi Alliansens huvuduppgift är att säkerställa driftskompatibiliteten hos WLAN-produkter genom att tillhandahålla certifieringstestning. Produkter som passerar WiFi-certifieringsprocessen får ett WiFi-interoperability certifikat.

Det är dock viktigt att förstå att IEEE och WiFi Alliance är två separata organisationer. IEEE 802.11-arbetsgruppen definierar WLAN-standarderna och Wi-Fi Alliance definierar kompatibilitetscertifieringsprogram. Ofta uppfattas som Wi-Fi Alliance utarbetar 802.11 standarder och det nästa accepteras av allmänheten namnet WiFi standarder. WiFi verifierar WiFi produkter för driftskompatibilitet.

Svårighet till att komma ihåg standardens 802.11 olika benämningar föredras av allmänheten ett förenklat namn istället, nämligen WiFi:

  • WiFi 4 = Wireless N, 802.11n (hastighet per dataström, 150 Mbps,)
  • WiFi 5 = Wireless AC, 802.11ac (hastighet per dataström, 433 Mbps, max 3 och 4 dataström – spatial stream)
  • WiFi 6 = Wireless AX, 802.11ax (hastighet per dataström, 1201 Mbps, max 8 dataström – spatial stream, OFDM)