Trådlösa nätverksteknologier

Numera finns det mer trådlösa än trådbundna nätverksenheter på den synliga delen av ett nätverk. För ungefär tio år sedan hade de flesta kontor stationära datorer och andra stationära nätverksenheter, exempelvis skrivare. Alla dessa var kopplade till trådbundna nätverk. Idag har de flesta användare en bärbar dator, smartphone och surfplatta. För att stödja fler trådlösa nätverksenheter har de trådlösa nätverksteknologiers hastigheter ökat avsevärt. Dock den trådlösa kommunikationen är för det mesta enkelriktad eller halv-duplex på grund av interferenser.

Kommunikationens riktning

Två enheter sammankopplade via en frekvens (kanal) och samma moduleringsteknik där avsändare skickar datasignaler till mottagare är ett exempel på enkelriktat trådlös kommunikation.

Bild 1: Enkelriktad kommunikation

Men en dubbelriktade trådlös kommunikation är möjligt i den närmaste framtiden.

Bild 2: Dubbelriktad kommunikation

När avsändaren och mottagaren är överens om vem som får sända och vem som får ta emot datasignalerna bör det inte uppstå någon interferens mellan de.

Bild 3: Interferenser

CSMA/CA

Eftersom flera host delar samma kanal bör enbart en enhet överföra datasignaler vid vilken tidpunkt som helst. I ett sådant nätverk ska en enhet som behöver överföra datasignaler annonsera sin intention innan överföringen sker. Då  alla andra enheterna väntar tills transmissionskanalen är ledig.

Tekniken kallas på engelska Carrier Sense Multiple Access /Collision Avoidance eller CSMA/CA

  1. A annonserar intentionen att använda transmissionskanalen och skicka data till B
  2. B bekräftar att transmissionskanalen är ledig och att B är redo att ta emot signaler.
  3. A skickar data till B
  4. B bekräftar mottagande
Bild 4: CSMA/CA

Trådlösa nätverkstyper

Trådlösa nätverkstyper innebär diverse implementationer av trådlösa nätverk. Generellt finns det följande nätverkstyper:

  • Wireless Wide Area Network (WWAN)
  • Wireless Metropolitan Area Network (WMAN)
  • Wireles Local Area Network (WLAN)
  • Wireless Personal Area Network (WPAN)
Bild 5: Nätverkstyper

Wireless Local Area Network – WLAN

WLAN är fokus i denna kurs. WLAN använder standarden 802.11 som de flesta av oss har hanterat, eller hört talas om hur 802.11 har ändrats från 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac och 802.11ax. Några standarder tas upp i kommande sidor.