Antenndiversitet

Trådlösa nätverk, särskilt inomhusnätverk, har påverkats negativt av ett fortplantningsfenomen som kallas flervägs utbredning eller på engelska Multipath. Trådlösa signaler tar sig till mottagande antenn genom att studsa på olika föremål av olika material. Detta gör att signaler påverkas av störningar som reflektion, diffraktion, refraktion, dämpning mm.

Antenndiversitet innebär att flera antenner fungerar tillsammans för att minimera de negativa effekterna av multipath. Förenklat kan man säga att flera kopior av samma signaler tas emot av mottagarantenner, jämförs signalerna och accepteras endast de son har högre signalstyrka.

Antenndiversitet kan betraktas från sändande antenn och från mottagarantenn.

Bild 1: Antenndiversitet en till flera. Det kan också vara flera till en, eller flera till flera.

Tekniken påminner oss om MIMO antenner som använder flera antenner i kommunikation på samma radiokanal, men kommunikationen utnyttjar smarta och mycket exakta radiotekniker för att undvika störningar. Att sända radiovågor via flera antenner kallas för Spatial Multiplexering vilket går ut på att man kan skicka flera dataströmmar eller Spatial Streams samtidigt. Dessa Spatial Streams skickas med en precision som gör att dom inte stör ut varandra alls trots att kommunikationen alltså sker över samma radiokanal.