Amplitud och fas

En annan egenskap hos en RF-signal är amplituden. Beskriven med enkla ord så är det signalens styrka eller kraft. När man talar om trådlösa transmissioner refereras det ofta till hur hög eller stark signalen är. När man tittar på en RF-signal med ett oscilloskop representeras amplituden av sinus vågens positiva toppar och negativa dalar.

Bild 1: RF signalers amplitud

I bilden ovan kan du se att λ representerar våglängden och a representerar amplituden. Den första signalens topp och dal har större magnitud således högre amplitud än den andra signalen.

När man diskuterar signalstyrka i ett WLAN kallas radiovågornas amplitud vanligtvis som antingen sändningsamplitud eller mottagningsamplitud. Sändningsamplituden är den styrka i watt som signalen har när den lämnar radiosändaren. Om du till exempel konfigurerar en åtkomstpunkt (AP) för att sända vid 50 milliwatt (mW), är detta sändningsamplituden.

Kablar och kontakter dämpar sändningsamplituden medan de flesta antenner förstärker sändningsamplituden. När en radiomottagare mottar en RF-signal kallas den mottagna signalstyrkan oftast för mottagningsamplitud.

Olika typer av RF-tekniker kräver varierande grader av sändningsamplituder. AM-radiostationer kan överföra smala band-signaler med så mycket effekt som 50 000 watt. Radiosignaler som används i de flesta inomhus 802.11 åtkomstpunkter (Access Points) har ett sändningsområde mellan 1 mW och 100 mW.

Fas

Bild 2: RF signal fas

Fas är inte bara en egenskap av en RF-signal utan ett förhållande mellan två eller flera signaler som delar samma frekvens. Fasen involverar förhållandet mellan amplituden i toppen och dalen hos två vågor. Fas kan mätas i avstånd, tid eller grader. Om topparna hos två signaler med samma frekvens är samtidigt i exakt samma inriktning sägs de vara i fas. Omvänt, om toppar av två signaler med samma frekvens inte är i exakt samma inriktning samtidigt sägs de vara ur fas. Bild 11 illustrerar detta koncept.

När flera RF signaler tas emot är det viktig att förstå ändringar i signalernas amplituder när de är i fas eller ur fas. Signaler som är i fas kombinerar faktiskt deras amplitud vilket resulterar i mycket större signalstyrka.

Om två RF-signaler är 180 grader ur fas avbryter de varandra och den effektiva signalstyrkan är noll. Det innebär att signalernas fas har en kumulativ effekt.
Fasskillnaden mellan två signaler är mycket viktig för att förstå effekterna av ett RF-fenomen som kallas multipath.