Frekvens

Frekvens är det antal gånger en specifik händelse inträffar inom ett bestämt tidsintervall. En standardmätning av frekvens är hertz (Hz), som namnges efter den tyska fysikern Heinrich Rudolf Hertz. En händelse som inträffar en gång per sekund har en frekvens på 1 Hz. En händelse som inträffar 325 gånger per sekund mäts som 325 Hz.

För att underlätta arbetet med mycket stora frekvenser kan appliceras lämpliga prefix:

  • 1 hertz (Hz) = 1 period per sekund
  • 1 kilohertz (KHz) = 1 000 perioder per sekund
  • 1 megahertz (MHz) = 1 00 000 perioder per sekund
  • 1 gigahertz (GHz) = 1 000 000 000 perioder per sekund
  • 2.4 GHz radiovågor oscillerar 2.4 miljarder gånger per sekund.

1 Hz = en radiovåg/oscillation per sekund och 1 KHz = 1000 radiovågor/oscillationer per sekund.

Radiofrekvensintervaller

Frekvensintervallet mellan 3 kHz och 300 GHz är känd som radiofrekvens, eller bara RF. Som radiofrekvenser inkluderas flera olika typer av radiokommunikation såsom lågfrekvens radio, AM radio, kortvåg radio, television, FM radio, mikrovåg, och radar.

Bild 1: Radiofrekvens

Frekvensband

Eftersom flera frekvenser oftast används med samma syfte brukar man definiera dessa frekvenser som en band av frekvenser eller frekvensband. Till exempel frekvensintervallet från 530 kHz till 1710 kHz används för AM radiostationer därmed definieras frekvensintervallet som AM band eller AM broadcast band.

Ett annat exempel är wireless LAN frekvensintervallet från 2 400 till 2 483 GHz som är känd som 2,4 GHz band, även om det inte inkluderas hela frekvensintervallet mellan 2,4 och 2,5 GHz. Den andra wireless LAN känd som 5-GHz band utsträcker sig mellan 5 150 och 5 825 GHz. I det intervallet finns egentligen fyra:

  • 5 150 till 5 250 GHz
  • 5 250 till 5 350 GHz
  • 5 350 till 5470 GHz Det kan regleras senare, används inte annars
  • 5 470 till 5 725 GHz
  • 5 725 till 5 825 GHz