Refraktion

Förutom att RF-signaler absorberas eller studsas (via reflektion eller spridning) kan RF-signaler faktiskt böjas i ett beteende som kallas refraktion.

En enkel definition av refraktion är böjningen av en RF-signal, eftersom den passerar genom ett medium med en annan densitet, vilket medför att vågens riktning förändras.

Bild 1: Refraktion

De tre vanligaste orsakerna till refraktion är vattenånga, förändringar i lufttemperaturen och förändringar i lufttrycket. I en utomhusmiljö böjer RF-signalerna sig lite tillbaka ner mot jordens yta. Ändringar i atmosfären kan dock leda till att signalen böjs bort från jorden.  En RF-signal kan också böjas igenom vissa typer av glas och andra material som finns i en inomhusmiljö.