WLAN implementeringar

Implementationen av trådlösa nätverk varierar beroende på syfte. Från att några bärbara datorer kan enkelt bygga upp ett eget trådlöst nätverk utan någon AP till ett företags nätverksmiljö där mer avancerade utrustning används. Här ska vi gå genom några av de olika topologier som kan implementeras inom WLAN.

I ett trådlöst nätverk med AP och klientstationer ska de bygga först upp en sammankoppling mellan varandra. AP kan ta initiativet och erbjuda sina tjänster, information om vad som behövs för att få vara med i ett visst trådlöst nätverk. Till exempel det trådlösa nätverkets namn, utrustnings identifikation, modulering och så vidare. Tjänsterna kallas på engelska Basic Service Set.

Sammankopplingen kan göras på två olika sätt:

Aktiv sammankoppling

Klientstationer söker aktivt efter accesspunkter genom att skicka ett broadcast meddelande (probe frame).

Bild 1: Aktive associationsbyggande

Passiv sammankoppling

Klientstationer väntar på accesspunktens erbjudande, broadcast ramar som annonserar sammankopplingstjänster.

Bild 2: Passive associationsbyggande

Trådlösa nätverkstopologier utan och med AP i kommande sidor.