Säkerhet

Mobila enheternas roll inom företagen har verkligen förändrat vårt arbetssätt. De ökade möjligheterna till mobilitet har gett personalen en flexibilitet som tidigare inte var möjlig. Med hjälp av mobila enheter som bärbara datorer, smartphones och surfplattor kan anställda enkelt få åtkomst till företagets nätverk och information även utanför kontoret. Detta möjliggör arbete på distans, möten på resande fot och flexibla arbetsarrangemang som ökar produktiviteten och effektiviteten.

Samtidigt är det viktigt att säkerställa att den information som personalen har tillgång till är relevant, aktuell och korrekt. Det kräver ett robust system för informationshantering och datasäkerhet för att skydda känslig information och förhindra obehörig åtkomst.

Bild 1: Säkerhetsrisker för mobila enheter

Säkerhetsrisker för mobila enheter

Säkerhetsrisker för mobila enheter utgör en allvarlig oro eftersom dessa enheter ofta innehåller känslig information och är ständigt anslutna till internet och andra nätverk. Här är några vanliga säkerhetsrisker för mobila enheter:

 • Förlust eller stöld: En av de mest uppenbara riskerna är att mobila enheter kan förloras eller bli stulna. Om någon obehörig får tillgång till enheten kan de potentiellt komma åt den lagrade informationen, inklusive konton, personliga data och arbetsrelaterade dokument.
 • Skadlig programvara och virus: Mobila enheter är inte immuna mot skadlig programvara och virus. Genom att ladda ner appar från osäkra källor, klicka på skadliga länkar eller ansluta till osäkra Wi-Fi-nätverk kan användare utsätta sina enheter för attacker och dataintrång.
 • Falska eller osäkra appar: Falska eller osäkra appar kan användas för att stjäla information eller utnyttja enhetens resurser. Det är viktigt att ladda ner appar endast från officiella appbutiker för att minska risken för skadliga applikationer.
 • Osäker trådlös anslutning: Användning av osäkra Wi-Fi-nätverk kan öppna upp för risker eftersom angripare kan övervaka trafiken och potentiellt fånga inloggningsuppgifter och annan känslig information.
 • Svag autentisering och lösenordsskydd: Om användare har svaga lösenord eller om autentiseringsmetoderna är bristfälliga, kan det bli lättare för obehöriga att komma åt enhetens data.
 • Ouppdaterad programvara: Att inte uppdatera operativsystemet och appar på mobila enheter kan göra dem sårbara för kända säkerhetsbrister som kan utnyttjas av angripare.
 • Phishing-attacker: Användare kan vara mål för phishing-attacker, där angripare försöker lura dem att lämna ut sina inloggningsuppgifter eller känslig information genom att efterlikna legitima webbplatser eller appar.

Genom att vara medveten om dessa säkerhetsrisker och vidta lämpliga åtgärder kan användare och organisationer skydda sina mobila enheter och den information som de hanterar.

Skadliga programvara och virus

Mobilt malware – Ordet ”malware” är en förkortning av ”Malicious Software,” vilket beskriver skadlig mjukvara med illvilligt syfte. Termen malware kan användas som en generell benämning för olika typer av skadlig programvara, inklusive virus, botnet, worm och trojanska hästar. Deras huvudsakliga mål är att utnyttja sårbarheter i mobila enheter för att komma åt och stjäla känslig information.

Mobilt malware utgör ett allvarligt hot mot användarnas integritet och säkerhet, då det kan leda till följande problem:

 • Stöld av personlig information: Malware kan användas för att få åtkomst till och stjäla känslig information, såsom inloggningsuppgifter, bankkonto-information, personliga meddelanden och andra privata data.
 • Skadlig programvara: Mobila enheter kan infekteras med skadlig programvara, som kan förstöra filer, översvämma enheten med annonser, eller låsa användaren ute från sina egna appar och data.
 • Spioneri och övervakning: Vissa typer av malware fungerar som spionprogram, vilket innebär att de kan övervaka användarens aktiviteter utan deras vetskap och samla in personlig information.
 • Ransomware: Mobila enheter kan bli offer för ransomware, vilket innebär att användarna blir utpressade att betala en lösensumma för att få tillgång till sina låsta enheter eller data.

Phishing – Nätfiske är en av de vanligaste metoderna som bedragare använder för att få tag i lösenord, bankuppgifter och kreditkortsnummer. Tyvärr blir människor fortfarande lurade varje dag på grund av det stora antalet falska mejl som skickas ut. Denna typ av attack utförs vanligtvis genom att förövaren utformar ett mejl som ser ut som det kommer från en legitim källa, till exempel en bank eller en myndighet. I mejlet inkluderas en länk som tar offret till en webbsida som ser ut som den äkta, men i själva verket är det en fälla. Offret ombeds sedan att fylla i sin information, till exempel inloggningsuppgifter eller kreditkortsnummer, beroende på vilket företags hemsida som bedragaren försöker efterlikna. Det är också möjligt att använda falska SMS för att lura offret till en bedräglig webbsida.

För att förbättra skyddet mot phishing-attacker är det viktigt att vara medveten. Här är några viktiga punkter att tänka på:

 • Verifiera avsändaren: Kontrollera alltid avsändarens e-postadress eller telefonnummer i ett misstänkt mejl eller SMS. Även om det ser ut att komma från en legitim organisation, kan små fel i avsändarinformationen avslöja bedrägeri.
 • Klicka inte på okända länkar: Undvik att klicka på länkar i mejl eller SMS om du är osäker på avsändaren. Istället kan du själv skriva in webbadressen i din webbläsare eller använda en sökmotor för att hitta den rätta sidan.
 • Var skeptisk till brådskande uppmaningar: Bedragare använder ofta brådskande meddelanden för att försöka lura offret att agera snabbt utan att tänka efter. Var försiktig med mejl eller SMS som kräver omedelbar åtgärd, speciellt om de ber om känslig information.
 • Dubbelkolla webbadresser: Innan du fyller i någon känslig information på en webbplats, se till att webbadressen är korrekt och att det finns ett lås- eller https-symbol i webbläsarens adressfält för att indikera en säker anslutning.
 • Rapportera misstänkta meddelanden: Om du får ett misstänkt mejl eller SMS, rapportera det till den drabbade organisationen eller myndigheten så att de kan vidta åtgärder och varna andra.

Förutom de tidigare nämnda riskerna finns det en annan aspekt av säkerhetsrisker för mobila enheter som användare ibland överväger: Jailbreaking för iOS-enheter och Rooting för Android-enheter.

Jailbreaking och rooting handlar om att utnyttja sårbarheter i ett låst system för att kunna installera annan programvara än den som tillhandahålls av enhetsleverantören. Genom att göra detta får användarna åtkomst till roten av operativsystemet på sin enhet och kan ändra eller anpassa det på olika sätt. Anledningen till dessa termer är att användare känner att de frigörs från det ”fängelse” av begränsningar som anses föreligga.

Men det är viktigt att förstå att jailbreaking och rooting medför betydande risker:

 • Säkerhetsrisker: När det inbyggda skyddet förhindras kan skadlig programvara enklare infektera enheten, vilket kan leda till stölder av personliga data, ekonomisk skada och andra problem.
 • Stabilitetsproblem: Att ändra kärnfunktionerna i ett operativsystem kan orsaka instabilitet och fel i enhetens funktioner. Det kan leda till kraschar, upphängningar och andra problem som påverkar enhetens användarupplevelse negativt.
 • Garanti och support: Jailbreaking och rooting bryter ofta mot garantivillkor, vilket innebär att tillverkaren inte längre behöver erbjuda support eller täckning för eventuella skador på enheten.
 • Uppdateringar och kompatibilitet: Efter en jailbreak eller rootning kan det vara svårt eller omöjligt att få operativsystem- och säkerhetsuppdateringar, vilket gör att enheten blir sårbar för kända sårbarheter.
 • Olagliga aktiviteter: Vissa användare kan använda jailbreaking eller rooting för att kringgå digitala rättigheter, piratkopiera program eller utföra andra olagliga aktiviteter, vilket kan leda till rättsliga konsekvenser.

Sammanfattningsvis bör användare vara medvetna om att jailbreaking och rooting kan vara lockande för dem som vill anpassa sin enhet och få mer kontroll över dess funktioner. Men det medför också betydande risker och kan leda till allvarliga konsekvenser för säkerhet, stabilitet och support.

Bild 2: En rolig illustration av jailbreaking

Hur kan man skydda sig?

En stor fråga som egentligen tillhör till två olika områden, den privata och den affärsmässiga. Som privat användare finns det flera säkerhetsåtgärder att vidta för att skydda sig mot hot riktade mot mobila enheter.

För privatpersoner:

 • Vara uppmärksam mot misstänkta mail och sms: Lita inte blint på mejl eller sms som begär känslig information eller uppmanar till omedelbar åtgärd. Dubbelkolla avsändarinformationen och var skeptisk mot oväntade meddelanden.
 • Tänk efter innan man klickar på oväntade länkar: Undvik att klicka på länkar i mejl eller sms från okända avsändare. Istället kan du själv skriva in webbadressen i webbläsaren om du behöver besöka den sidan.
 • Vara noga med vilka appar som installeras: Installera bara appar från pålitliga källor som appbutiker. Läs recensioner och var försiktig med appar som begär onödiga behörigheter.
 • Stänga av förbindelser när de inte används: Stäng av Bluetooth, Wi-Fi och mobildata när de inte används för att minska risken för obehörig åtkomst och spioneri.
 • Aktivera icke-upptäckbart läge för Bluetooth: Om du använder Bluetooth, aktivera icke-upptäckbart läge för att undvika att din enhet syns för okända enheter.
 • Undvika publika och okända WiFi-nätverk och hotspots: Använd inte öppna WiFi-nätverk på offentliga platser utan att använda en VPN-tjänst för att säkra din internettrafik.

För företag/organisationer:

 • Mobile Device Management (MDM): Implementera en MDM-lösning för att få ökad kontroll över företagets mobila enheter. Det möjliggör fjärrhantering av enheter, applikationer och data, vilket hjälper till att säkerställa att alla enheter följer företagets säkerhetspolicy.
 • Säkerhetsmedvetenhetsträning: Utbilda personalen om säkerhetsrisker och bästa praxis för att undvika phishing-attacker och andra hot mot mobila enheter.
 • Användning av VPN: För affärsmässig användning av mobila enheter bör anställda använda VPN-tjänster när de ansluter till företagets nätverk eller arbetsresurser utanför kontoret.
 • Säkerhetspolicy för mobila enheter: Implementera en tydlig säkerhetspolicy som reglerar användningen av mobila enheter inom organisationen. Detta kan inkludera regler för lösenordskrav, appinstallation och användning av offentliga WiFi-nätverk.

Genom att vidta dessa åtgärder kan både privatpersoner och företag förbättra säkerheten för sina mobila enheter och minska risken för att bli offer för skadlig programvara, phishing-attacker och andra säkerhetshot. Att vara medveten om riskerna och vidta proaktiva säkerhetsåtgärder är avgörande i dagens digitala värld.

Mer om MDM i nästa avsnitt.