AM modulering

Amplitude-shift keying (ASK) varierar höjden av en signal för att representera binär data. ASK är en nuvarande tillståndsteknik, där en nivå av amplitud kan representera en 0 bit och en annan amplitudnivå kan representera en 1 bit.

Bild 3: ASK modulering
  1. Digitala signaler i två spänningsnivåer det höga representerar ettor och det lägre nollor.
  2. Omodulerad bärvåg
  3. Modulerad signal där signaler är till (ettor) och från (nollor).
  4. Modulerad signal där låg amplitud representerar nollor och hög amplitud ettor.