Extended SS

En Extended Service Set (ESS)  är en samling av flera åtkomstpunkter och deras associerade klientstationer, alla sammankopplade till ett distributionssystem. Med andra ord flera BSS tillsammans utgör en ESS. Lägger vi till ordet Area så här vi Basic Service Area (BSA) och Extended Service  Area (ESA).

Bild 1: BSA och ESSA

Roaming

När vi tittar på stora företagsnätverk räcker inte en enda åtkomstpunkt. Tänk dig ett nätverk med hundratals eller tusentals användare anslutna till en uppkopplingsenhet, inte alls optimerande. När du går runt på kontoret vill du inte kopplas bort varje gång när din klientstation växlar från en åtkomstpunkt till en annan. Du vill ha en stabil trådlös anslutning, var du än går. Byte av AP utan att kopplas bort kallas roaming.

12: Roaming – exempel från kanal 1 till 6