5 GHz kanaler

5 GHz-bandet (från 5,15 till 5,85 GHz) delas upp i fyra separata band med kanaler på 20 MHz. Den femte bandet (U-NIII-4) är fortfarande under utveckling (2020).

Observationer Band Kanal Frekvens
Jag utgår från tre viktiga frågor:

 • Varför delas 5-GHz-bandet i fyra olika band, snart fem?
 • Varför är den första kanalen i U-NII-1-bandet nummer 36 istället för kanal 1?
 • Varför är kanalerna fyra nummer ifrån varandra?

Svaren ligger i 802.11-standarden själv.

Hela 5-GHz-frekvensbandet (från 5,15 till 5,85 GHz) definieras som en sekvens av kanaler med avstånd på 5 MHz, och som börjar med kanal 0 vid 5,000 GHz. så den första kanalen blir 5,000 + 0,005 GHz eller 5,005 GHz.

 • kanal   1: 5,005
 • kanal  2: 5,010
 • kanal  3: 5,015
 • och så vidare
 • kanal 34: 5,170
 • kanal 35: 5,175
 • kanal 36: 5,180

Därför ligger den första U-NII-1-kanalen vid 5,180 GHz, vilket motsvarar kanalnummer 36.

Varje U-NII-kanal är 20 MHz bred, så en angränsande kanal är belägen fyra 5-MHz-kanalbredder, eller fyra kanalnummer bort.

FCC tilldelade ursprungligen tre separata band som U-NII-1, U-NII-2 och U-NII-3, var och en med fyra 20-MHz-kanaler. 2004 lade FCC U-NII-2 Extended-bandet till, vilket erbjöd 11 ytterligare 20-MHz-kanaler.

Standarden 802.11 stödjer endast användning av OFDM-modulerings- och kodningssystem i U-NII-banden. Med alla fyra U-NII-banden avsedda för trådlösa nätverk finns totalt 23 icke överlappande kanaler tillgängliga. Mer än de tre överlappande kanalerna i 2,4 GHz-bandet.

U-NII-1 36 5,180
40 5,200
44 5,220
48 5,240
U-NII-2 52 5,260
56 5,280
60 5,300
64 5,320
U-NII-2 Extended 100 5,500
104 5,520
108 5,540
112 5,560
116 5,580
120 5,600
124 5,620
128 5,640
132 5,660
136 5,680
140 5,700
U-NII-3 149 5,745
153 5,765
157 5,785
161 5,805
U-NII-4

Används U-NII banden i Sverige?

I Sverige använder vi samma uppdelning men på svenska:

 • Låga bandet, U-NII-1
 • Mellanbandet, U-NII-2, (52, 56, 60, 64). Innehåller 4 st 20 MHz kanaler, 2 st 40 MHZ kanaler eller 1 st 80 MHz kanal
 • H bandet U-NII-2, (100 – 140). Innehåller 11 st 20 MHz kanaler, 5 st 40 MHZ kanaler eller 2 st 80 MHz kanal.
 • Övre Bandet U-NII-3, (149, 153, 157, 161, 165. Innehåller 4 st 20 MHz kanaler, 2 st 40 MHz kanaler eller 1 st 80 MHz kanal

I Sverige är det inom WiFi tillåtet att använda det låga bandfrekvenser 5,150 (5,180) – 5,250 (5,40) GHz med en sammanlagd effekt på 25 mW eller 14 dB utomhus.

På det så kallade H bandet som gäller även i Sverige går det att använda betydligt högre uteffekt, 30 dB = 1W. Dessa frekvenser får endast användas under förutsättning att DFS (Dynamic Frequency Select) finns som standardfunktion och i detta ska Radar Detection vara inbyggd, dvs att enheten detekterar radar-signaler, startar om, och lägger sig på en ny frekvens om den upptäcker den störande frekvensen.

Bild 1: U-NII 5 GHz band