ISM band

ISM står för Industrial, Scientific, and Medical Bands. Namnet speglar den ursprungliga definitionen av frekvensbanduppdelning avsedda till olika ändamål:

 • 900 MHz Industrial band (inkluderas 1.8 GHz)
 • 2.4  GHz Scientific band
 • 5.8 GHz Medical band

Obs: ISM-frekvenserna var inte avsedda för kommunikationsändamål.

802.11 standarder grundas i den frekvensplan definierad av ITU-T eller ITU Telecommunication Standardization Sector. Det licensfria frekvensintervallet delas upp som följande:

 • 902 – 928 MHz (26 MHz bred)
 • 2.4 – 2.5 GHz (100 MHz bred)
 • 5.725 – 5.875 GHz (150 MHz bred)

Nationellt regleras ISM bandet av olika organisationer exempelvis FCC i USA och Post- och telestyrelsen (PTS) i Sverige därmed skiljer sig frekvensanvändning land till land, eller region till region, vilket gör att produkterna från olika länder/regionen inte fungerar överallt. I Sverige används frekvenserna 900 MHz och 1.8 GHz till mobiltelefoni.

Världen är indelad i radioregioner (ITU-regioner) och frekvensband.

Bild 1: Radioregionerna enligt ITU

Radioregionerna är Europa och Ryssland (inklusive Afrika och Mellanöstern) en region (ITU-region 1) Amerika en (ITU-region 2) och Asien en (ITU-region 3). Inom dessa regioner tänker man sig att frekvensbanden för de olika tjänsterna skulle vara harmoniserade.

ISM frekvensband

Den mest använt frekvensbandet inom trådlös kommunikation är utan tvekan 2,4 GHz och numera 5 GHz. Men det är en frekvensband vilket innebär ett intervall av frekvenser exempelvis WLAN. Enligt Post- och telestyrelsens (PTS) Inriktningsplan för spektrumhantering WLAN regleras i intervallen:

 • 2400 – 2438,50 MHz (38,50 MHz bandbredd, WLAN)
 • 5150 – 5250 MHz (100 MHz bandbredd, Radar luftfart Trådlösa nätverk)
 • 5250 – 5350 MHz (100 MHz bandbredd, Trådlösa nätverk MIL)
 • 5470 – 5570  MHz (100 MHz bandbredd, Radionavigering sjöfart, Trådlösa nätverk MIL)
 • 5570 – 5650 MHz (80 MHz bandbredd, Radionavigering sjöfart, radiolokalisering, trådlösa nätverk, meteorologisk radar MIL)
 • 5650 – 5725 MHz (75 MHz bandbredd, Trådlösa nätverk, Amatörradio MIL)