Distributionssystem

802.11-2012 standarden definierar ett distributionssystem (DS) som ett trådbundet nätverk som stödjer trådlös nätverksteknik. Åtkomstpunkter har inbyggda teknologier för trådbundet och trådlösa nätverk således kan de brygga två olika nätverkstyper. Bild 1 illustrerar ett infrastrukturs läge eller på engelska Infrastructure Mode som kräver en accesspunkt som central uppkopplingsenhet. Accesspunkten är ansluten till ett distributionssystem.

Bild 1: Infrastructure Mode

Bild 2 illustrerar hur en switch ansluter samman två nätverkstyp, trådlöst och trådbundet. Med VLAN-teknik kan en L2- eller L3-switch identifiera olika trådlösa nätverk anslutna till switchen. Identifikationen görs genom att förse varje ram en etikett som representerar VLAN.

Att transportera och identifiera nätverkstrafiken för olika VLAN kallas för ”Trunking” och det görs med hjälp av ett trunk-protokoll, exempelvis DOT1Q.

Bild 2: Ett BSS anslutet till ett DS

Ett Distributionssystem består av två huvudkomponenter:

  • Distribution System Medium (DSM) – transmissionsmedia, logiska och fysiska mellan AP.
  • Distribution System Services (DSS) – tjänster i form av mjukvara som finns i AP. Mjukvaran används för att hantera kommunikation mellan AP och anslutna klientstationer.

Integration service

Översiktligt gör integrationstjänster (IS) en konvertering av nätverkstrafiken mellan ett bundet nätverk och ett trådlös nätverk.

Wireless Distribution System – WDS

Wireless Distribution System är en funktion som möjliggör trådlöst kommunikationen mellan flera 802.11 åtkomstpunkter, AP. Enkelt sagt WDS gör det det möjligt att ansluta trådlösa AP-enheter i stället för att använda en kabelansluten Ethernet-anslutning mellan accesspunkterna.

Bild 3: Trådbundet DS och Trådlös DS eller WDS

WDS-anslutningar är MAC-adress-baserade och använder en speciell typ dataram som använder alla fyra (MAC) adressfält (source, destination, transmitter, och receiver) i stället för de tre adresser som används i standarden 802.11

Bild 4: Detaljerat frame format för MAC-header

WDS kan användas för att tillhandahålla två arbetslägen för trådlös AP-till-AP-anslutning:

  • Wireless Bridging – Trådlös överbryggning där WDS-åtkomstpunkter får endast kommunicera med varandra och inte med trådlösa klienter eller stationer. Denna teknik används för att binda ihop två separata nätverk där den ena AP är en WDS trådlös router och den andra enbart AP.
  • Wireless Repeating – Trådlös upprepning där AP: er kommunicerar med varandra och med trådlösa stationer. Ett sätt att förlänga nätverkets räckvidden.
Bild 5: WDS bridgning