Antennvinst

Antenner är passiva enheter, de förstärker inte en sändarens signal. I stället samlar de energi så att signalerna kan utformas för längre avstånd. Det är det som gain betyder, att antenner samlar energin effektivt och utformar signalerna så att dessa kan åka längre avstånd inom en viss riktning.

Bild 1: Antennvinst (gain)

Antennvinst beräknas genom att jämföra RF-vågornas styrka med ett referens, antingen med isotrop (dBi) antenn eller dipolantenn (dBd). Notera att en isotrop antenn utstrålar lika stark RF-energi i alla riktningar, därmed kan den inte fokusera RF-energin i vilken riktning som helst.

Effective Isotrop Radiated Power – EIRP

EIRP är antenns totala effekt i en viss riktning och har som enhet dBm. Det kan räknas så här: EIRP = Antenneffekt (dBm) – Förlust i kabel (dB) + Atennvinnst (dBi).

Bild 2: Antennens totala effekt i dBm

Strålbredd

En antenns vinst kan vara en indikator på hur fokuserad en RF-signal kan vara, men det är egentligen mer lämpad för mindre kostnadsberäkningar. I stället använder många antenntillverkare ett annat mått, strålbredden. Den bestäms genom att hitta den starkaste område på planen som oftast befinner sig på yttercirkeln. Därifrån till olika riktningar minskar det maximala värdet med 3 dB, vilket indikerar den punkt där signalen är hälften av den starkaste effekten.