Kursplanering

V.  Dag Datum Aktivitet Beskrivning
 1. Trådlös kommunikationsteknik
 2. Antennteknik
 3. Trådlösa nätverksteknologier
 4. Satellitkommunikation
1. Trådlös kommunikationsteknik
 1 Måndag 2021-01-04
Tisdag 2021-01-05
Onsdag 2021-01-06
Torsdag 2021-01-07
Fredag 2021-01-08
2. Antennteknik
2 Måndag 2021-01-11
Tisdag 2021-01-12
Onsdag 2021-01-13
Torsdag 2021-01-14
Fredag 2021-01-15
3. Trådlösa nätverksteknologier
3 Måndag 2021-01-18 1. Trådlöst kommunikationsteknik. Elektromagnetiska vågor, radiovågor, RF komponenter, moduleringsteknik, signalbeteende.
Tisdag 2021-01-19 1. Trådlöst kommunikationsteknik.
Onsdag 2021-01-20 1. Trådlöst kommunikationsteknik.
Torsdag 2021-01-21 Självstudier
Fredag 2021-01-22 1. Trådlöst kommunikationsteknik.
4. Satellitkommunikation
4 Måndag 2021-01-25
 • 1. Trådlöst kommunikationsteknik.
 • 2. Antennteknik
Tisdag 2021-01-26
 • Delprov 1: Trådlös kommunikation
 • 2. Antennteknik
 • Vad är en antenn? antenntyper, strålningsmönster, jämförelse av antenner, antennpolarisation, antennvinst, EIRP, RSSI, SNR. Rundstrålande, riktantenner, Multipath, MIMO, Cisco antenner.
Onsdag 2021-01-27 Självstudier
Torsdag 2021-01-28 Självstudier
Fredag 2021-01-29 Delprov 2: Antennteknik
5 Måndag 2021-02-01 Grupparbete – Satellitkommunikation Utforska satellitkommunikation: – Historik- Satellitbanor- Frekvensband- Satellitkommunikationens framtid.
Tisdag 2021-02-02 Grupparbete – Satellitkommunikation
Onsdag 2021-02-03 Grupparbete – Redovisning August 2020 med Gonzalo och Mars 2020 med Marwan.
Torsdag 2021-02-04 Självstudier
Fredag 2021-02-05 Trådlösa nätverksteknologier – teori Gonzalo
6 Måndag 2021-02-08 Trådlösa nätverksteknologier – teori Gonzalo
Tisdag 2021-02-09 Laboration 1 Marwan
Onsdag 2021-02-10 Laboration 2 Marwan
Torsdag 2021-02-11 Självstudier
Fredag 2021-02-12 PROV

Betygsunderlag:

 1. Kursen är indelade i fyra kunskapsområde. Vi hinner att genomföra två kontrollfrågor
  1. Trådlös kommunikationsteknik
  2. Antennteknik och dB matematik
 2. Kontrollfrågor för varje kunskapsområde ger
  1. Kontrollfrågor 1 (Delprov 1) ger 10 poäng
  2. Kontrollfrågor 2 (Delprov 2) ger 10 poäng
  3. Totalt kontrollfrågorna ger 20 poäng.
 3. Grupparbete: Satellitkommunikation
  1. Grupparbete ger upp till 5 poäng (samarbete)
  2. Enskild presentation ger upp till 5 poäng
  3. Dokumentering (per grupp):
   1. Dokument ger 5 poäng
   2. Powerpoint ger 5 poäng
  4. Totalt ger grupparbete upp till 20 poäng.
 4. Prov ger 60 poäng. Observera att provet ensamt kan avgöra betyget ifall du inte har samlat poäng i ovan pedagogiska planerade och genomförda aktiviteter.
 5. I fall det behövs kommer du att redovisa PT-topologier (Fungerande Packet Tracer topologier och dess dokumentering)