Kursplanering

V.  Dag Datum Aktivitet Beskrivning
 17 Måndag 2019-04-22  Annandag påsk
Tisdag 2019-04-23 Trådlös kommunikationsteknik Kursplanering, kursinnehåll, hemläxa
Onsdag 2019-04-24 Självstudier
Torsdag 2019-04-25 Självstudier
Fredag 2019-04-26 Trådlös kommunikationsteknik Inledning och radiovågor – Leif Lundgren LL
18 Måndag 2019-04-29 Trådlös kommunikationsteknik RF komponenter och moduleringsteknik  LL
Tisdag 2019-04-30 Trådlös kommunikationsteknik RF-signalers beteende och antennteknik  LL
Onsdag 2019-05-01 Första maj
Torsdag 2019-05-02 Standardiseringsorganisationer WLAN historik, elektromagnetisk spektrum och ISM band – Marwan Abu Ali  –  MAA
Fredag 2019-05-03 Standardiseringsorganisationer ISM band och 2.4 samt 5Ghz kanaler – MAA
19 Måndag 2019-05-06 Standardiseringsorganisationer 802.11 standarder – MAA
Tisdag 2019-05-07 Trådlösa nätverksteknologier Inledning, MIMO, WLAN frame, Gonzalo R
Onsdag 2019-05-08 Trådlösa nätverksteknologier Grafiskt och matematisk perspektiv
Torsdag 2019-05-09 Självstudier
Fredag 2019-05-10 PT laboration 2: WLAN
20 Måndag 2019-05-13 PT laboration 3: NAT och Cisco WLAN Grunder om NAT
Tisdag 2019-05-14 Praktisk laboration 2 – TP Link WLAN Grupp 1:

 • TPL-1 Mark (ns1), Andreas (w1), Freyja
 • TPL-2 Daniel (ns2), Jack (w2), Nayif, Philip
 • CAP-1 Patsakorn (ns3), Manolies (w3), Niklas (ns4), Aina
Onsdag 2019-05-15 Praktisk laboration 2 – TP Link WLAN Grupp 2:

 • TPL-1 Alex F (ns1), Carl(w1), Kasete, Nino
 • CAP-1 Mikael H (ns2), Mikael W (w2), Daniel
 • TPL-2 Johannes (ns3), Alex Fa (w3), Kristofer, Abdale
Torsdag 2019-05-16 Självstudier
Fredag 2019-05-17 Praktisk laboration 3 – NAT och Cisco WLAN Gäller endast klass Augusti 2018:

Grupp 1: Andreas, Mark, Freja, Nayif, Philip, Jack
Grupp 2: Niklas, Elis, Patsakorn, Aina, Manolis, Daniel
21 Måndag 2019-05-20 Redovisning Gäller endast klass Oktober 2018:

Ni redovisar Packet Tracer uppgifter (NAT med Marwan, Laborationer 1, 2 och 3):
 • Alla filer har placerats i rätt katalog
 • Lämpligt namn för varje fil
 • Anteckningar i Notepad för varje Packet Tracer uppgift
 • Flera frågor att svara under redovisning
Tisdag 2019-05-21 Dokumentering
Onsdag 2019-05-22 Prov
 • kl. 09:00 – 10:00 Augusti 2018
 • kl. 11:00 – 12:00 Oktober 2018
Torsdag 2019-05-23 Dokumentering Inlämning
Fredag 2019-05-24 Omprov
 • Leifs instuderingsfrågor
 • Packet Tracer laborationer 1 och 2
 • Laboration 1 och 2 Cisco utrustning.
 • Prov