Kursplanering

V.  Dag Datum Aktivitet Beskrivning
 1. Trådlös kommunikationsteknik
 2. Antennteknik
 3. Trådlösa nätverksteknologier
 4. Satellitkommunikation
1. Trådlös kommunikationsteknik
 1 Måndag 2021-01-04
Tisdag 2021-01-05
Onsdag 2021-01-06
Torsdag 2021-01-07
Fredag 2021-01-08
2. Antennteknik
2 Måndag 2021-01-11
Tisdag 2021-01-12
Onsdag 2021-01-13
Torsdag 2021-01-14
Fredag 2021-01-15
3. Trådlösa nätverksteknologier
3 Måndag 2021-01-18 1. Trådlöst kommunikationsteknik. Elektromagnetiska vågor, radiovågor, RF komponenter, moduleringsteknik, signalbeteende.
Tisdag 2021-01-19 1. Trådlöst kommunikationsteknik.
Onsdag 2021-01-20 2. Antennteknik Vad är en antenn? antenntyper, strålningsmönster, jämförelse av antenner, antennpolarisation, antennvinst, EIRP, RSSI, SNR. Rundstrålande, riktantenner, Multipath, MIMO, Cisco antenner.
Torsdag 2021-01-21 Självstudier
Fredag 2021-01-22
 • Delprov 1: Trådlöst kommunikationsteknik.
 • Efter provet fortsätter vi med Antennteknik
 • Trådlöst kommunikationsteknik
 • Inledning, EM vågors egenskaper, energi, effekt, Watt, potens och tiologaritmer
4. Satellitkommunikation
4 Måndag 2021-01-25
 • Delprov 2: Antennteknik
 • Efter provet börjar vi med trådlösa nätverkstopologier.
Tisdag 2021-01-26 Trådlösa nätverksteknologier ISM band, 2,4 och 5 GHz kanaler, 802.11 standarder
Onsdag 2021-01-27 Trådlösa nätverksteknologier WLAN grunder, AP och WLC, WLAN laborationer 1 och 2
Torsdag 2021-01-28 Självstudier
Fredag 2021-01-29
 • Grupparbete: Satellit kommunikation
 • Grupparbete som genererar ett Word dokument och ett PowerPoint dokument.
5 Måndag 2021-02-01 Grupparbete Satellitkommunikation
Tisdag 2021-02-02 Grupparbete – Redovisning Satellitkommunikation
Onsdag 2021-02-03 Självstudier
Torsdag 2021-02-04 PROV Online på hela kursen
Fredag 2021-02-05 Kompletteringar

Betygsunderlag:

 1. Kursen är indelade i fyra kunskapsområde. Vi hinner att genomföra två kontrollfrågor
  1. Trådlös kommunikationsteknik
  2. Antennteknik och dB matematik
 2. Kontrollfrågor för varje kunskapsområde ger
  1. Fem korrekta svar ger E
  2. Sex korrekta svar ger D
  3. Sju korrekta svar ger C
  4. Nio korrekta svar ger B
  5. Tio korrekta svar ger A
  6. Totalt 20 poäng.
 3. Grupparbete:
  1. Grupparbete ger upp till 5 poäng (samarbete)
  2. Enskild presentation ger upp till 5 poäng
  3. Dokumentering (per grupp):
   1. Dokument ger 5 poäng
   2. Powerpoint ger 5 poäng
  4. Totalt ger grupparbete upp till 20 poäng.
 4. Prov ger 60 poäng. Observera att provet ensamt kan avgöra betyget ifall du inte har samlat poäng i ovan pedagogiska planerade och genomförda aktiviteter.
 5. I fall det behövs kommer du att redovisa PT-topologier (Fungerande Packet Tracer topologier och dess dokumentering)