AP och WLC

En åtkomstpunkt eller accesspunkt använder halv-duplex kommunikationsmetod. Det påminner oss hubbar som tillåter endast en sändning per gång. Åtkomstpunkter kan också ha intelligenta switch-funktioner, dock inte alla. AP som har switch-funktioner och router-funktioner brukar kallas multifunktionella routrar eller bara ”fett” AP.

Bild 1: Multifunktionella trådlösa router

Dessa åtkomstpunkter definieras också som självständiga (autonomuos eller standalone) i den meningen att de kan konfigureras enskilda.

Bild 2: Autonomous Access Point – thick AP

Det är just detta som är nackdelen när dessa AP (standalone AP) blir flera i ett nätverk. Bilden ovan illustrerar en trådlös router från Cisco, modellen är WAP4410N och stödjer 802.11n. Manualen till denna router: WAP4410N_Admin_Guide

Att behöva konfigurera många AP, en i tåget är väl tråkig och tidskrävande. Det är här som visar sig fram en annan typ av AP, en som är känd som ”lätt” eller på engelska thin AP. Dessa lätta AP skalas av och låter kontrolleras av WLAN-kontroller.

Bild 3: WLAN-controller och lätt accesspunkter

WLC – Wireless Controller

När klientstationer befinner sig utanför åtkomstpunktens räckvidden kan flera AP läggas till nätverket så att alla enheter kan kommunicera med varandra. Men med flera AP blir deras konfigurationer tidskrävande om inte en WLC eller WLAN controller används.

Bild 4: WLC – Wireless Controller

En WLAN-kontroller tar hand om autentisering, roaming, skapande av nya trådlösa nätverk etc. I ett sådant topologi är åtkomstpunkterna endast ansvariga för vidarebefordran av trafik, vi kallar dessa LWAP-adresser (Light Weight Access Point).

Alla konfigurationer som ska göras på åtkomstpunkter görs på  WLAN kontrollanter och därefter skickas konfigurationerna till varje AP. För att uppnå detta måste all trafik skickas till/från åtkomstpunkterna genom tunnlar som heter CAPWAP (Kontroll och tillhandahållande av trådlösa åtkomstpunkter). De gröna prickade linjerna är CAPWAP tunnlarna mellan AP och WLC.

Sammanfattning

  • Accesspunkter stödjer trådlösa och trådbundet  nätverkstrafik
  • Accesspunkter fungerar som bryggor mellan trådlöst och trådbundet nätverk
  • Accesspunkter hanterar 802.11 och 802.3 teknik
  • Accesspunkter kan grupperas som standalone/autonomous, multifunktionella, och kontrollerade
  • Accesspunkter som kontrolleras av WLC kallas LWAP eller Lightweight AP