Diffraktion

Diffraktion är böjningen av en RF-signal runt ett objekt medan refraktion är böjning av en signal när den passerar genom ett medium. Böjningen av en RF-signal sker när den möter en obstruktion. Villkoren som måste uppfyllas för att diffraktion ska uppstå beror helt och hållet på formen, storleken och materialet hos det obstruktiva objektet, liksom de exakta egenskaperna hos RF-signalen, såsom polarisering, fas och amplitud.

Bild 1: Diffraktion

Typiskt orsakas diffraktion av någon form av partiell blockering av RF-signalen, såsom en liten kulle eller en byggnad som sitter mellan en sändande radio och en mottagare. Vågorna som stöter på obstruktionen böjer sig runt objektet och tar en längre och annan väg. Vågorna som inte stötte på objektet böjer inte och bibehåller den kortare och ursprungliga vägen.

Bild 2: Mindre diffraktion

Bild 2 visar hur RF signaler upprätthåller det mesta av ursprungliga flödet. Men en del och den ström som möter byggnaden kommer att förhindras gå vidare. Direkt bakom hindret finns ett område som kallas RF-skuggan. Beroende på förändringen i riktningen för de signalerna kan området för RF-skuggan bli en död zon RF-signalerna som är på väg till sin destination.