RF signalbeteende

När radiovågor utbreder sig träffar de olika förhinder som ändrar deras utbredning. Till exempel när de studsar mot ytor eller när de passerar genom olika material och tappar styrka. Förlusten i signalstyrka står i proportion till avståndet till basstationen och signalens frekvens, ju högre frekvens, desto större förlust (dämpning). Vad som även bör tas med i beräkningen är att signalen i många fall måste ta sig genom väggar, fönster och olika föremål. Det gör att att signalen försvagas i olika grad.

Bild 1: Signalbeteende

Elektromagnetiska vågor kan röra sig genom olika medium inklusive i ett perfekt vakuum. Sättet på vilket RF-vågorna bredder ut sig är känd som ”vågfortplantning” eller vågutbredning och på engelska ”propagation”. När vi använder termen propagation menar vi trådlösa signalers resa längre bort från sändarens antennen och på väg till mottagaren.

När en RF-signal strålar ut bort från en antenn och utbreder sig genom luften uppträder RF-signaler på olika sätt. Här tas upp de i separata sidor.