Labb 2: Hemnät

Ett trådlöst nätverk är sällan ensamt, istället anslutet till ett trådbundet nätverk, till ett distributionssystem. I denna laboration är trådlösa klientstationer i det lokala hemnätverk anslutna till en trådlös router (Integrerad: switch, router, AP, Home Router).

Den trådlösa routern är ansluten till Internetleverantörens nätverk via en switch (2960)och en router (2811). I Internetleverantörens nätverk hittar vi en DNS server och flera webb-servrar. Tanken är att laborera med liknande nätverkstopologi man har hemma samt synliggöra den delen vi inte ser, men som existerar.

Konfigurationer

Del 1: Konfigurera den trådlösa hemroutern

Använd bilderna som en guide för att konfigurera den trådlösa routern:

 1. Dubbelklicka på den trådlösa routern och därefter klicka på fliken GUI.
 2. Verifiera att du har hamnat på Setup och i Internet Setup väldes [Automatic Configuration - DHCP].
 3. Verifiera att routers IP är 192.168.0.1 och nätmasken 255.255.255.0
 4. Aktivera DHCP i Network Setup.

 1. Under Setup, på Network Setup visas inställningar som man behöver inte ändra.

 1. Längs ner hittar du knappen [Save Settings] som du ska alltid klicka för att spara ändrade inställningar. Spara inställningar.

 1. Klicka på Wireless. I Basic Wireless Settings för 2,4 GHz ange nätverkets namn Diginto (SSID) och aktivera SSID broadcast.
 2. Aktivera av 5 GHz nätverk 1 och 2.

 1. Klicka på undermeny Wireles Security och konfigurera säkerhetinställningar för 2,4 GHz nätet.
  1. Välj [WPA2 Personal] i Security Mode
  2. Kryptering som [AES]
  3. lösenord (Passphrase) som Jj123456

 1. I undermeny, bredvid Wireles Security, klicka på Guest Network.
  1. Aktivera det trådlösa nätverket GUEST
  2. Aktivera Broadcast SSID.

 1. I huvudmeny klicka på Applications & Gaming.
 2. I Single Port aktivera HTML Port Forwarding till IP-adressen 192.168.0.50

Del 2: Konfigurera DNS server (ns1)

 1. Dubbelklicka på ns1
 2. Klicka på Services och därefter på DNS i spalten till vänster.
 3. Skapa DNS resursersposter
  1. www.google.se; A Record; 199.199.199.100
  2. www.diginto.se; A Record; 199.199.199.101
  3. www.jensen.se; A Record; 199.199.199.102
 4. aktivera DNS tjänsten

Del 3: Konfigurera ISP router

 1. Hostname: ISP
 2. Interface fa0/0: 198.198.198.254/24
 3. Interface fa0/1: 199.199.199.1/24
 4. DHCP server
  1. Excluded address: 198.198.198.5
  2. Excluded address: 198.198.198.254
  3. DHCP pool: LAN
   1. network: 198.198.198.0 255.255.255.0
   2. default-router: 198.198.198.254
   3. dnse-sever: 198.198.198.5
 • Router(config)# hostname ISP
 • ISP(config)# interface fa0/0
 • ISP(config-if)# description To HomeR
 • ISP(config-if)# ip address 198.198.198.254  255.55.255.0
 • ISP(config-if)# no shutdown
 • ISP(config-if)# exit
 • ISP(config)# interface fa0/1
 • ISP(config-if)# description To SW2
 • ISP(config-if)# ip address 199.199.199.1  255.55.255.0
 • ISP(config-if)# no shutdown
 • ISP(config-if)# exit
 • DHCP serverkonfiguration
 • ISP(config)# ip dhcp excluded-address 198.198.198.5
 • ISP(config)# ip dhcp excluded-address 198.198.198.254
 • ISP(config)# ip dhcp pool LAN
 • ISP(config-dhcp)# network 198.198.198.0  255.255.255.0
 • ISP(config-dhcp)# default-router 198.198.198.254
 • ISP(config-dhcp)# dns-server 198.198.198.5
 • ISP(config-dhcp)# end
 • ISP#

Del 4: Konfigurera Laptop0

 1. Dubbelklicka på Laptop0
 2. Stäng av Laptop0
 3. Ta bort nätverkskortet

 1. Verifiera att det trådbundet nätverkskort har tagits bort.

 1. Lägg till modul WPC300N
 2. Starta Laptop0

 1. Klicka på Desktop och starta programmet PC Wireless

 1. I huvudmenyn klicka på Connect, markera Diginto och därefter klicka på knappen Connect som finns under Site Information.

 1. Ett nytt fönster öppnas för WPA2-Personal Needed for Connection.
  1. Välj WPA2-Personal i Security fältet.
  2. Ange Jj123456 i fältet Pre-shared Key.
  3. Klicka på knappen Connect

 1. Verifiera att Adapter är aktiv

 1. Verifiera att Laptop0 har fått IP-adresskonfiguration från DHCP servern.

Del 5: Konfigurera Smartphone

 1. I fliken [Config] klicka på Wireless0 i spalten till vänster.
 2. Lägg nätverkets namn (SSID): Diginto
 3. Konfigurera säkerhetsinställningar:
  1. Authentication
  2. PSK Pass Phrase: Jj123456