Absortion

Det vanligaste RF-signalers beteende är absorption. Absorption inträffar när en signal går genom ett objekt eller rör sig den runt objektet och i denna händelse omvandlas en del av signalens energi till andra former. Med enkla ord, varje gång en RF-signal möter ett objekt sker en händelse som minskar RF-signalens styrka eftersom en del absorberas och konverteras till någon annan form av energi.

Bild 1: 2,4 GHz signal passerar en tegelmur

De flesta material kommer att absorbera en viss mängd energi av en RF-signal i varierande grad. Tegel- och betongväggar kommer att absorbera signaler signifikant medan gipsmur i mindre utsträckning.

Bild 1 illustrerar en 2,4 GHz-signal som blir 1/16 eller 6,5 % av den ursprungliga effekten efter att ha passerat genom en tegelvägg.  Det betyder att 93,5 % av signalens styrka har absorberats!

Samma signal kommer att förlora 8/16 eller hälften av den ursprungliga effekten efter att ha passerat genom gipsmuren.

Absorption är en ledande orsak till dämpning (förlust). Dämpningen kan uppfattas som förlust när RF-signalers amplitud blir mindre på grund av absorptionen. Även föremål med vatteninnehåll som papper, kartong och inklusive vi människor kan absorbera signaler.