Basic SS

Eftersom vilken trådlös nätverksenhet som helst kan i princip delta i vilken trådlös kommunikationsprocess som helst måste åtkomsten till det trådlösa nätverket begränsas på något sätt. Vid konfiguration av ett trådlöst nätverk programmeras in flera krav i accesspunkter som begränsar åtkomsten till ett trådlöst nätverk. Till exempel moduleringsteknik, kanalbredd och så vidare. Utöver det borde det finnas ett sätt att kontrollera vilken/vilka enhet/enheter (och användare) får vara med i det trådlösa nätet. Dessa tjänster kallas för grundläggande serviceuppsättning eller Basic Service Set.

Bild 1: Basic Service Set – BSS

I centrum av ett BSS-topologi finns en trådlös åtkomstpunkt (A) som erbjuder de grundläggande tjänster (BSS) som är nödvändiga för att vara med i ett trådlöst nätverk. Eftersom driften av en BSS hänger på AP, är en BSS topologi avgränsad av åtkomstpunktens räckvidd. Detta är känt som det grundläggande serviceområdet (BSA) eller cellen. I bild 1 visas cellen som ett enkelt cirkulärt område utformat av en rundstrålande (omnidirectional) antenn. BSS celler kan också ha andra former beroende på vilken antenn som åtkomstpunkten använder.

SSID och BSSID

Trådlösa nätverk identifieras med ett eget namn. Namnet kan byggas upp med 32 bokstäver och den är ”case sensitive”. Namnet eller Service Set Identifier (SSID) är en del av tjänster som är nödvändiga för trådlösa nätverk. Förutom nätverksnamnet (SSID) använder en AP sin MAC-adress som identifikation i ett trådlöst nätverk. Denna identifikation är känd som Basic Service Set Identifier eller BSSID.

Tidigare har vi definierad en BSS som ett trådlös nätverk där klientstationer kommunicerar med varandra via en AP. En enhet som vill delta i det trådlösa nätverket måste skicka först en begära om att vara med i nätverket. Accesspunkten antingen godkänner eller nekar begäran. När enheten är associerad med åtkomstpunkten är denne en 802.11-klientstation (STA) i det specifika BSS-topologin. Det är då som kommunicerande stationer får skicka och ta emot trådlösa signaler via en AP eftersom klientstationer inte kan kommunicera direkt med varandra.

Bild 2: Basic Service Set – BBS

Basic Service Area

Räckvidden som tillhandahåller en åtkomstpunkt kallas BSA. Klientstationer kan flytta på sig inom den specifika BSA utan att den trådlösa kommunikationen förhindras.

Bild 3: Basic Service Area, BSA