Mesh BSS

Mesh Basic Service Set – MBSS har inkluderas i standarden 802.11. MBSS kräver speciella funktioner som inte behöver finnas på de andra tjänsttopologier. I ett MBSS tjänsttopologi finns minst en åtkomstpunkt som är alltid ansluten till trådbundet nätverket. En sådan AP kallas MPP eller Mesch Point Portal, alltså en portal genom vilken kommer klientstationer åt det trådbundet nätverket. De andra åtkomstpunkter tillhandahåller anslutning till MPP därmed kallas de ”wireless backhauls”. Åtkomstpunkter i ett Mesh BSS kallas generellt ”mesh points” eller MPs.

Bild 14: Mesh BSS

När dataöverföringshastigheterna ökar minskar räckvidden för trådlösa signaler och ett sätt att förlänga signalernas räckvidd är att installera flera åtkomstpunkter, vilket ökar investeringskostnaderna. Istället kan ett flexibel nätverksarkitektur implementeras i form av ett Mesh-nätverk.