802.11 standarder

802.11 standarden publicerades juni 1997 som IEEE Std 802.11-1997. Standarden reviderades 1999, bekräftades 2003, reviderades om år 2007, år 2012 och de senaste år 2016 samt 2020.

Standarder för WLAN 802.11-2012

Den 29 mars 2012 godkändes standarden, IEEE Std 802.11-2012. I tabellen nedan anges tekniska detaljer för några standarder omfattade i 802.11 standarden:

Information i tabellen är relevant till certifieringar för en WLAN-tekniker.

 Standard   År   Frekvens (GHz) Band Kanalbredd Modulering Datahastighet Mbps Bakåt
 802.11  1997  2.4 – 2.4835   ISM  20 MHz  FHSS eller DSSS  1, 2  
802.11a  1999 5.150 – 5.250
5.250 – 5.350
5.725 – 5.825
 U-NII  20 MHz  OFDM
 DSSS
 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 och 54  Nej
802.11b  1999  2.4 – 2.4835  ISM  20 MHz  DSSS DSSS: 1, 2
HR-DSS: 5, 11
802.11 DSSS
802.11g  2003 2.4 – 2.4835  ISM  20 MHz  OFDM
 DSSS
ERP-DSSS/CCK: 1, 2, 5 och 11
ERP-OFDM: 6, 12, 24 samt 9, 18, 36, 48 och 54
ERP-PBCC: 22 och 33 Mbps
802.11b HR-DSSS
802.11 DSSS
802.11n  2009  2.4 och 5  ISM  U-NII  20 MHz   40 MHz  HT U-MIMO-OFDM 600 Mbps via 40 MHz kanaler 802.11a/b/g
802.11ac  2013  5  U-NII    VHT MU-MIMO 1 Gbps via 80 MHz och 160 MHz kanaler

Förkortningar och deras beskrivning

 • ISM band – Industrial, Scientific and Medical band som använder frekvenser runt 0,9; 1,8; 2,4, och 5,8 GHz. I Sverige är den licensfria användningen av ISM-bandet 2,4 GHz begränsad till maximalt 100 mW rundstrålande utsänd effekt.
 • FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum är en metod för radiovågors utbredning genom att växla flera frekvenser mellan
 • DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum är en moduleringsteknik som fungerar så att hela kanalens bandbredd används av en bärvåg på vilken signalen moduleras. Dataflödet delas upp i små delar som var och en allokeras inom respektive frekvens (20 MHz).
 • U-NII – Unlicensed National Information Infrastructure
  • U-NII-1 (lower) 5.150 – 5.250 GHz, 802.11a, antal kanaler 4
  • U-NII-2 (middle) 5.250 – 5.350 GHz, 802.11a, antal kanaler 4
  • U-NII-2 Extended 5.47 – 5.725 GHz, 802.11h, antal kanaler 11
  • U-NII-3 (upper) 5.725 – 5.825 GHz, 802.11a, antal kanaler 4
  • Flera till har kommit de senaste åren
 • OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexing, en moduleringsmetod som delar upp frekvensområdet i ett flertal smalbandiga parallella bärvågskanaler. Varje kanal har ett 50 tal bärvågor.

 • ERP – Extended Rate Physical. För att ge maximal kapacitet samtidigt som bakåtkompatibilitet upprätthålls används fyra olika fysiska skikt – varav tre definieras som Extended Rate Physicals. Dessa fysiska skikt kan koexistera under ramutbyte (frame exchange) så att avsändaren kan använda någon av de fyra, förutsatt att de stöds vid varje ände av länken. De fyra skikt som definieras i 802.11g standarden är:
  • ERP-DSS-CCK används i 802.11b, (mandatory) 1, 2, 5, 11 Mbps
  • ERP-OFDM används i 802.11g, (mandatory) 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
  • ERP-DSSS/PBCC används i 802.11b/g (optional) 1, 2, 5, 11, 22, 33 Mbps
  • DSSS-OFDM används i 802.11g (optional) 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps