Kurshandledning

Innehållet som visas i menyn till höger passar bäst till kursen Digital kommunikationsteknik. Skolverket anger det centrala innehållet i en lista som visas här nedan och som jag antecknar med OK det som passar bäst med sajtens innehåll. 

 • Operativsystem för mobila enheter. OK
 • Kommunikationsnät för mobila datorutrustningar. OK
 • Datakommunikation via satellit. OK
 • Referensmodeller och standarder för datakommunikation. —–> Nätverksteknologier
 • Integritetsaspekter och säkerhet vid användning av trådlösa enheter. OK
 • Installation och konfigurering av trådlösa enheter och kommunikationssystem i olika miljöer. Laboration
 • Konfigurering, uppgradering och installation av applikationer i mobila enheter. Laboration
 • Antennteknik och antenner för trådlösa nät. OK
 • Konfigurering av trådlösa accesspunkter. Laboration
 • Inställning av trådlösa nätverkskort. Laboration
 • Installation och konfigurering av bryggor, routrar och gateways. ——> Nätverksteknologier
 • Konfigurering av säkerhetsfunktioner och kryptering. ——> Nätverkssäkerhet
 • Felsökning i trådlösa lokala nätverk och utrustningar. Laboration
 • Kontroll och uppmätning av överföringshastigheter och signalstyrkor. Laboration
 • Metoder för diagnostisering, spårning och felsökning. Laboration

Enligt ovan behöver kursen kompletteras exempelvis med kursen Nätverksteknologier, Administration av nätverks- och serverutrustning eller Nätverkssäkerhet. I listan finns också begrepp som kan tas upp i praktiska laborationer.

Beroende på om kursen Digital kommunikationsteknik är ensamstående bör innehållet kompletteras enlig listan ovan. Men om kursen är en del av en yrkesutgång eller en del av nätverksinriktning bör man då samspela med innehåll från andra kurser så att man inte avviker skolverkets riktlinjer.

PowerPoint presentationer

 1. Mobila enheter: under arbete ….
 2. Vad är strålning?  f01a-digkom-wireless-communication
 3.  Trådlös kommunikation: f01b-digkom-wireless-communication