Dämpning

Förlust (dämpning)

Förlust, även känt som dämpning, beskrivs bäst som minskningen av amplituden eller signalstyrkan. En signal kan förlora styrka när den överförs genom en tråd eller i luften. På den trådbundna delen av kommunikationen (RF-kabeln) kommer den elektriska signalen att förlora styrkan på grund av den impedansen hos koaxialkablar och andra komponenter, såsom kontakter.

När RF-signaler strålar ur en antenn kommer signalerna att dämpas på grund av absorption, avstånd eller möjligen de negativa effekterna av multipath.

Olika material ger vanligtvis olika dämpningsresultat. En 2,4 GHz RF-signal som passerar genom gips kommer att dämpa 3 decibel (dB) och förlora hälften av den ursprungliga amplituden. En 2,4 GHz-signal som absorberas genom en tegelvägg kommer att dämpa 12 dB, vilket är 16 gånger mindre amplitud än den ursprungliga signalen.

Free Space Path loss

På grund av fysikens lagar kommer elektromagnetiska signaler att dämpas när de färdas även om de inte påverkas av absorption, reflektion, diffraktion och så vidare.

Fritt utrymme vägförlust (FSPL) är förlusten av signalstyrkan som orsakas av den naturliga bredden av vågorna, ofta refererad som stråldivergens. RF-signalenergin sprider sig över större områden då signalen reser längre bort från en antenn vilket resulterar i dämpning av signalstyrkan.