WLAN laboration 3

Många tittar redan digitalt TV idag men inte alla. Com Hem digitaliserar sitt nätverk för TV-tjänster från och med den 8 september 2020. Enligt Com Hem 1,6 miljoner hushåll behöver ändra till digital-tv. I denna laboration konfigurerar vi en topologi som liknar den analoga tv-sändningar.

Konfigurering