WLAN laboration 1

Ett trådlöst nätverk är sällan ensamt, istället anslutet till ett trådbundet nätverk, till ett distributionssystem. I denna laboration är trådlösa klientstationer i det lokala nätverk anslutna till en åtkomstpunkt (AP, Home Router). Åtkomstpunkten är ansluten till Internetleverantörens nätverk via en switch (2960)och en router (2811). I Internetleverantörens nätverk hittar vi en DNS server och flera webb-servrar. Tanken är att laborera med liknande nätverkstopologi man har hemma samt synliggöra den delen vi inte ser, men som existerar.

Bild 1: WLAN

rtbs name = wlan-laboration-1