WLAN grunder

WLAN är en förkortning på Wireless Local Area Network, det vill säga ett lokalt trådlöst nätverk. I ett sådant nätverk vill man inte använda kablar för att ansluta samman olika nätverksenheter, man vill inte heller sitta fast vid skrivbordet och surfa på Internet. Istället ska man sitta på en soffa och läsa det som är mest intressant eller helt enkelt fortsätta arbeta men från balkongen.

Ett lokalt trådlöst nätverk är känd också som WiFi eller Wireless Fidelity. Varför just det namnet?

I ett trådlöst nätverk används utrustning som har kontrolleras och certifierats som WiFi. Det betyder att produkterna följer gällande standarder för trådlös kommunikation. Förutom datorer finns det idag spelkonsoler, handdatorer, digitalkameror, telefoner och många andra typer av apparater som alla stödjer WiFi.

WiFi tillämpar en standard som kallas IEEE 802.11. Standarden rymmer flera olika varianter och generationer, exempelvis 802.11a, 802.11b, 802.11g eller, vanligast idag, 802.11n och 802.11ac. WiFi använder det fria radiospannet mellan 2,4 och 5 GHz. Hastigheten kan variera för de olika generationer och de teknik som inkluderas i varje version.

Hur skapar man ett WLAN?

Trådlösa nätverksenheter kan anslutas direkt med varandra i ett nätverk som kallas “Peer-To-Peer” eller Ad-Hoc.

Bild 1: AD-HOC nätverk

Men det vanligaste är idag att man använder en accesspunkt som sammanbinder nätverksenheterna så att de kan kommunicera med varandra via accesspunkten. Tanken är helt klart att få Internetanslutning via ett traditionellt trådbundet nätverk som är ansluten till internetleverantörens nätverk.

Bild 2: Internetanslutning via ISP

Fördelar och nackdelar

Att använda trådlöst nätverk istället trådbundet ger flera fördelar, den främsta är utan tvekan att man slipper dra kablar till varje plats där uttag ska installeras. Att dra kablar kan innebära att borra genom betongväggar och liknande. I ett trådlöst nätverk ska AP placeras där de fungerar bäst så att trådlösa nätverksenheter ansluts till det lokala nätverket. Som nackdel kan nämnas att ett trådlöst nätverk är verkligen känslig för alla sorter störningar. Detta gör att diverse teknik måste användas för att undvika eller motverka störningar vilket försämrar överföringshastigheter. Man måste tänka på att trådlösa signaler är egentligen radiovågor som tar sig genom väggar och stötar på olika föremål innan de når destinationen. I vissa byggnader med tjocka väggar eller golv kan det ibland vara svårt att få tillräckliga bra signaler. Detta eftersom att väggar, golv och andra saker i miljön helt enkelt dämpar signaleras styrka.